Shri-Sharad-Pardhy

Shri Sharad Pardhy

Vice Chancellor, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya

a97e618d-b4da-42b1-8cef-7f2ba918e08e.jfif

Dr Chinmay Pandya

Pro Vice Chancellor, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya

WhatsApp Image 2022-01-11 at 19.00.25

Shri Baldau Dewangon

Registrar, Dev Sanskriti Vishwavidhyalaya

18581544_10155392320283656_527559545412058083_n

Dr Ashwini Sharma

Protocol Officer and UBA Coordinator, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya

Shopping Basket