Shri Harpreet Singh, Jathedar, Sri Akal Takht Sahib Evam Takht Sri Damdama Sahib